357771_plante_0_none

Vi trenger din støtte.

Da har vi igjen lagt bak oss et meningsfylt og innholdsrikt år, på godt og vondt i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter og i våre arbeidstreningskafeer. Vi ønsker brukere og gjester et godt nytt år, og håper det blir fylt med varme, støtte og masse kjærlighet.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter og arbeidstreningstiltakene Kafe Leons Hjerterom i Arendal og Songdalen er dessverre ikke fullfinansiert og vi er derfor avhengige av alle gode støttespillere og hjelpere. Støttekontingent, «frie» gaver, og salg i kafeene eller i våre små interiøravdelinger og nettbutikken er viktig inntektskilder for det arbeidet som gjøres i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter.  

Ønsker du å støtte oss med en kontingent må innbetaling merkes med navn, kontingent og betale til konto 1503 19 07648(slik at vi får registrert deg). Du kan også bli fast månedsgiver med et selvvalgt beløp. Da følger du den samme prosessen som beskrevet over men merker innbetaling med månedsbeløp.

Gaver kan vipses til 19605 og vi setter umåtelig stor pris på om du besøker en av våre arbeidstreningskafeer. Vi håper nettopp DU har lyst til å bidra :-)