1379337_816436985075839_5354344536310111875_n
ATROP Kristiansand

Om ATROP

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en bruker- og pårørendeorganisasjon som har som formål å være et lavterskeltilbud og etterverntilbud for enkeltmennesker og familier som har opplevd

 • Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser. 
 • Er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.

ATROP betyr frødannelse. I vår terminologi = Ny begynnelse. Bokstavene i navnet representerer brukererfaringer innen

 • Avhengighet
 • Traumer
 • Rus
 • Overgrep
 • Pårørende / Psykisk helse.

Vi har selvhjelpsideologien, recovery, likepersonsarbeid  og traumebevisst omsorg som grunnstammer, og kombinere fag- og erfaringskompetanse i alt vårt virke. Vi har et livssyn og politisk nøytralt ståsted. Vårt menneskesyn bygger på prinsippet om at evnen til å heles etter kriser, krenkelser, misbruk og rusavhengighet ligger i personen selv. Vi forstår symptomer som angst, selvskading, spiseforstyrrelser, depresjon, isolasjon, ensomhet, psykosomatisk smerte, stress, selvmedisinering m.m. som senvirkninger på egen livshistorie.

Vi gir støtte til å bearbeide og integrere, og bli klar over hvordan negative og ødeleggende mønstre preger livet i dag, og vi formidler kunnskap om hvem som har ansvar i forhold til hva. Den enkelte bestemmer selv tiden det tar, da tidsperspektiv ofte er avgjørende for å lykkes med å endre våre liv. Vi er et rusfritt organisasjon og det gis ikke anledning til å delta i noen av våre aktiviteter /tilbud i ruspåvirket tilstand.

I ATROP møter brukerne mennesker med erfaringskompetanse og fagkunnskap. Organisasjonen ATROP Støtte &  Ettervernsenter holder til i Kristiansand og driver 

 • Hjerterom - et støtte og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom
 • Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen
 • Kafe Leons Hjerterom & ATROP avd. Arendal

ATROPs tilbud til brukergruppene er:

 • Samtaler
 • Innomstikk
 • Relasjonskurser
 • NADA øreakupunktur
 • Turer, ferier, temakvelder ol

Vi holder til i Henrik Wergelandsgate 13. Ønsker du kontakt med ATROP kan du nå oss på tlf.: 997 98 998 / [email protected]