leons-hjerterom-bilde-6
Fra NADA og samtalerommet i Songdalen.

Øreakupunktur

Sliter du med stress i hverdagen? I kafeens åpningstider kan du få NADA øreakupunktur i forkant eller etterkant av et deilig måltid eller en kopp kaffe.

NADA Øreakunpunktur / 5 punkts øreakupunktur

NADA Øre Akupunktur som forebygging og som et supplement i rehabilitering NADA akupunktur National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende ikke-kommersiell organisasjon som holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, innen rus, psykiatri og kriminalomsorgen og blir benyttet som et supplement til annen grunnterapi. NADA har kombinert den vestlige – og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.

NADA akupunkturprogram er et forenkelt standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier. NADA øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øret. Det er de samme punktene som benyttes hver gang. Studiene har vist at NADA programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbrukerbakgrunn og psykiske forstyrrelser trenger. NADA er også et godt supplement når en arbeider med kriser, seksuelle overgrep og andre psykiske belastninger og hjelper til med å balansere psykisk stress og ubalanser i kroppen. NADA øreakupunktur kan også benyttes til barn.

Kortisol er det hormonet som skaper mest ubalanse i kroppen.
Har man overskudd av det over tid, blir man deprimert og får oksygenmangel. Konkret reduserer behandlingen kortisol. Store studier er gjort på dette blant annet på hjelpearbeidere under tsunamiulykken, etter Katharina orkanen og etter 9/11. Depresjon og angst og posttraumatiske stresslidelser blir mindre. Behandlingen er et supplement og ikke hovedterapi. NADA akupunktur er et godt og verdifullt supplement til det offentlige om bruker(pasient) er i en forberedelse til behandling/ nedtrapping av rusmidler eller i ett ettervern til behandling. NADA akupunkturen kan være til god hjelp for fysiske symptom som:

  • Skjelvinger, svetting, kramper, diaré/forstoppelse, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing/snufsing samt kroppslig smerte
  • Psykiske symptom som:Uro, aggresjon, irritasjon, panikkanfall, søvnløshet, depresjon, mareritt

Flere brukere har formidlet at: PMS-plager og andre hormonforstyrrelser forminkes, og at stress nivået er blitt kraftig reduser. Dessuten formidler flere at trangen etter: Alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat, koffein minsker.

Hva ligger i NADA’s ånd
Siden NADA protokollen bygger på å mobilisere brukerens(pasienten) egne evner og resurser på alle plan, handler det mye om å gi en hjelp, til den som ber om det, slik at han/hun kan hjelpe seg selv. Hos mange må et ønske om behandling modnes først og når det kommer bør hjelpeapparatet eliminere alle byråkratiske hinder, miljø og kulturelle barrierer, for å kunne begynne behandlingen når de er motiverte for gjenreisningen etter år med lidelser. Neste skritt må være å skape arenaer hvor personen kan finne ut av seg selv og bygge opp en indre styrke slik at han/hun kan møte storsamfunnet på dets premisser. Til sist, og med respekt for andre aspekter, at dette bør gjøres så enkelt som mulig.

Våre erfaringer er at vi ikke kan skille mellom psyke og kropp, og jobber derfor ut fra en helhetsteori. Vi arbeider derfori med å styrke hele mennesket slik at det kan bli i stand til å ta i mot hjelp som kan styrke det på alle mulige måter senere. Vi jobber for at mennesker og deres familier skal bli selvstendige og føle seg likeverdig med alle i samfunnet – mao bistår vi til at brukerne finner en vei ut av offerrollen.

Vi tilbyr NADA øreakupunktur / 5 punkts øreakupunktur hver HELE time i kafeens åpningstider. Individuelle avtaler utenom våre ordinære åpningstider må forhåndsavtales. NADA koster kr. 0,- for ATROPs medlemmer og kr. 50,- for de som ikke er registrert som medlem.Trenger du det ”lille ekstra” anbefaler vi at du forsøker NADA øreakupunktur.

Mange av oss som er tilknyttet ATROP & Kafe Leons Hjerterom benytter selv NADA regelmessig i hverdagen med bakgrunn i svært gode resultater på egen helse. Blant annet har vi oppnådd redusert stressnivå, bedre balanse, indre ro og økt energi. Alle har vi ulik erfaringsbakgrunn innenfor rus og avhengighet, overgrep, incest, psykisk uhelse m.m.

NADA øreakupunktur er et godt og verdifullt supplement om du er i en forberedelse til behandling/ nedtrapping av rusmidler eller i ett ettervern til behandling. NADA tilbys også som et substitutt til øvrige aktiviteter ved ATROP blant annet i relasjonskursene våre for de som ønsker det. NADA akupunktur er åpent for ALLE som trenger ”det lille ekstra”, både brukere og fagarbeidere.Ingen påmelding så kom som du er. Mer informasjon om NADA, kurs, utdannelse og andre steder som praktiserer NADA (offentlige institusjoner) finner du her www.nada-norge.no

NB: Vi praktiserer etter lov om alternativ behandling ved sykdom. Alle som praktiserer NADA øreakupunktører og presenterer seg som NADA utøver hos oss må være diplomsertifiserte fra NADA Norge. Dette for å sikre kvalitet og det faglige innholdet i vårt virke. Noen av våre ansatte er dipolomsertifiserte med 5 punkts øreakupunktur fra Danmark, og denne akupunkturen er ikke en del av NADA protokollen. De er derved ikke kvalifisert til å presentere seg som NADA utøvere, men benytter de samme punktene under akupunktursettingen, og de må forplikte seg til kollegaveiledning.