atrop1111.

Arbeidstrening

De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap.

Arbeid og inkludering

Kafe Leóns hjerterom tilbyr arbeidstrening som tilrettelegger for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for rusavhengige og mennesker som er langt vekk fra arbeidslivet.   Kafe Leóns hjerterom  er lokalisert i Songdalen og Arendal.

Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver i kafe og interiør avdelingene i Songdalen og Arendal er blant annet:

 • Rydding og vasking av kjøkken og kjøkkenutsty 
 • Matproduksjon
 • Betjene kasse og kundebehandling
 • Vareopptelling
 • Rengjøring 
 • Salg og service
 • Catering
 • Økonomi/kassebehandling 
 • Håndtere og ivareta bestillinger fra kunder

Arbeidsoppgaver i produksjonsavdelingen i Kr. Sand er blant annet å lage:

 • Adventskalender,  lys og andre div. interiør artikler  
 • Sortere materiell
 • Holde orden på lager(logistikk)
 • Pakking og vareutlevering
 • Bestilling og innkjøp av materiell

Vaktmestertjeneste (Kristiansand,Songdalen og Arendal)

 1. Maling, snekring og annet vedlikeholdsarbeid
 2. Sesongbetont arbeid som snømåking, plenklipping ol.

Felles for alle avdelingene er opplæring i

 • Kundebehandling og service
 • Håndtering av bestikk, service og kjøkkenutstyr 
 • HMS /IK- Mat  
 • Hygienerutiner 
 • Lover og regelverk 
 • Maskinhåndtering

Er du usikker på hva du kan klare i forhold til helsesituasjonen din? Ønsker du å prøve deg i trygge omgivelser?

Arbeidsforberedende Trening (AFT) er i NAV systemet et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et «skjermet» arbeidsmiljø, og er etablert for å tilby avklaring, arbeidstrening eller kvalifisering til personer som av ulike årsaker har fått arbeidsevnen nedsatt. Vår målsetting med AFT tiltaket er å tilby deg et tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartfase før du går over i arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, samt styrke dine muligheter til å skaffe deg/beholde arbeid i ordinær virksomhet. Kafe Leóns hjerterom tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening, opplæring, egenutvikling og planlegging av fremtidens valg. Vårt mål er at du skal styrkes faglig, personlig, sosialt, i forhold til fremtidig arbeid, og med hensyn til studier om det er aktuelt. Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset din kompetanse og dine utfordringer.

Vi tilrettelegger også for Arbeidsrettet rehabilitering hvor målet er å styrke arbeidsevnen din, og som gjennom rehabilitering skal gi hjelp til å mestre helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet. Tiltaket blir tilpasset behovet ditt ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet, og kan blant annet inneholde motivasjons- og mestringsaktiviteter og arbeidsutprøving. Arbeidsrettet rehabilitering kan være aktuelt for deg som er sykmeldt og/eller har fått arbeidsevnen din nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde inntektsgivende arbeid.  

Arbeidstrening

Arbeidstrening kan være aktuelt for deg som vil se om du kan mestre en bestemt type jobb, eller trenger en referanse mens du søker ordinært arbeid. Arbeidstrening er et tilbud til deg med liten eller mangelfull arbeidserfaring eller for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for støtte for å komme i arbeid. Målet med arbeidstreningen er at du skal få prøvd ut mulighetene dine på arbeidsmarkedet. 

Ønsker du å prøve deg ut hos oss anbefaler vi at du tar kontakt med din saksbehandler i NAV og etterspør mulighet for om vi kan være tiltaksarrangør for deg. Har du behov for å vite mer om de ulike tiltakene NAV tilbyr anbefaler vi at du tar kontakt med din saksbehandler eller så kan du ta direkte kontakt med oss så vi kan bistå deg i møte med NAV.

Kafe Leóns hjerterom  blir drevet av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter med driftsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV, Songdalen kommune og Helsedir. Kafe Leóns hjerterom inngår i en tiltakskjede i tett tilknytning til ATROPs ordinære drift.