atrop1111.

Arbeidstrening

STEP by STEP. På vei mot jobb eller studier. De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap.

Arbeid og inkludering

De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosialt fellesskap. Likevel opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Mennesker med psykiske problemer, rusavhengighet eller med innvandrerbakgrunn er ikke noe unntak.

Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår.

Kafe Leóns hjerterom tilrettelegger for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for

 • Utsatte ungdom/unge voksne fra 15 til 25 år med rus og/eller psykiske helseutfordringer.
 • Unge voksne 25-35 som opplever å stå langt vekk fra arbeidslivet.

Kafe Leóns hjerterom er lokalisert i Songdalen og Arendal.

Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi tilbyr

 • Meningsfulle arbeidsoppgaver og aktiviteter
 • Store påvirkningsmuligheter
 • En sømløs, tilrettelagt og individuell oppfølging, i og utenfor arbeidstiden.
 • Samtaler & NADA øreakupunktur
 • Fysisk aktivitet & turgrupper
 • Sosialt felleskap

Kafe og interiør avdelingen i Songdalen og Arendal:

 • Matproduksjon
 • Salg og service
 • Catering
 • Rengjøring
 • Håndtere og ivareta bestillinger fra kunder
 • Rydding og vasking av kjøkken og kjøkkenutstyr

Produksjonsavdelingen i Kr. Sand:

 • Produsere div. interiør artikler
 • Sortere materiell
 • Holde orden på lager(logistikk)
 • Pakking og vareutlevering

Vaktmestertjeneste

 • Maling, snekring og annet vedlikeholdsarbeid
 • Sesongbetont arbeid som snømåking, plenklipping ol.

Program

Felles for alle avdelingene er opplæring i

 • Kundebehandling og service
 • Håndtering av bestikk, service og kjøkkenutstyr
 • HMS /IK-mat • Hygienerutiner
 • Kost og ernæring
 • Lover og regelverk
 • Maskinhåndtering

Kafe Leóns Hjerterom skaper rom for mestring og gode opplevelser. Er du usikker på hva du kan klare i forhold til helsesituasjonen din? Ønsker du å prøve deg i trygge omgivelser?

Velkommen skal DU være.