host-15

Verdensdagen for psykisk helse - 2022

Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Om årets tema:

«Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene. Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke.

Vi ønsker at årets markeringer bidrar til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Mer inkluderende, tilgjengelige og meningsfulle for et større mangfold mennesker.

Uro, skam, frykt og bekymring kan føles lammende, og er en naturlig reaksjon på tiden vi er inne i. Det kan gjøre at vi trekker oss tilbake, og blir mer trangsynt i vårt blikk på andre mennesker enn ellers. Det kan skape mer konflikt og polarisering som igjen øker avstanden mellom oss og påvirker den psykiske folkehelsen. For den som havner utenfor, blir det enda vanskeligere å akseptere seg selv som del av det store fellesskapet.

Etter to år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting vet vi. Vi trenger hverandre på veien».

Fem grunner til å markere verdensdagen

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte
  • Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg
  • Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen
  • Du styrker din egen psykiske helse

Kilde: verdensdagen.no

Vi markere verdensdagen med lystenning, kaffe og kake og samtaler rundt årets tema fra kl. 12.00.

  • ATROP Mandag 10. oktober
  • Kafe Leons Hjerterom & ATROP avd. Arendal Mandag 10.oktober
  • Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen Tirsdag 11. oktober

Kom og bli med å marker verdensdagen sammen med oss denne dagen.