kvinne-ved-hav

Turgrupper

Fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse.

Fysisk aktivitet sammen med andre mennesker kan forebygge ensomhet og bidra til økt trivsel og opplevelsen av fellesskap og tilhørighet. Hver torsdag arrangerer vi turgrupper fra kl.14 til ca.15. Har du lyst til å være med møter du frem ved en av avdelingene 5 minutter før turen starter. Hvor vi drar finner vi ut i fellesskap når vi møtes.