kvinne-ved-hav

Turgrupper

Fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse.

Fysisk aktivitet sammen med andre mennesker kan forebygge ensomhet og bidra til økt trivsel og opplevelsen av fellesskap og tilhørighet. Hver tirsdag vil vi ved alle avdelingene våre arrangere turgrupper fra kl. 14 til ca. 15. Tursgruppen starter opp første uken i mai. Det vil være max 5 pr. gruppen inkl. turleder, og fremmøte er ved de respektive avdelingene 5 minutter før turen starter. Hvor vi drar finner vi ut i fellesskap når vi møtes.

Påmelding skjer pr telefon til de respektive avdelingene v/ avdelingsleder.  Vi tar smittevernrådene på alvor og holder min. 2 meter avstand fra vi møtes.