branch-73326_640

Arbeid og studier kan forebygge utenforskap og ensomhet

Det er mange grunner til at ungdom, ungevoksne og voksne kan oppleve utenforskap og ensomhet.

Utfordringer hjemme, vold og overgrep, mobbing, psykisk uhelse, og bruk av rusmidler er faktorer som spiller inn på hvordan vi møter hverdagen og håndterer livet. Det er viktig for alle mennesker, uansett alder og bakgrunn å oppleve mestring, bli sett og møtt.

  • Vil mindre teori og mer praksis motivere deg til å skape en tryggere grunnmur i livet ditt?
  • Strever du med å fullføre grunnskole eller videregående opplæring?
  • Trenger du å finne motivasjon til å reise deg igjen, før problemer vokser seg for store?
  • Er du en som sliter med utagerende adferd og som forsøker å skjule hvordan du har det?
  • Skaper din rusadferd negative konsekvenser for deg selv og de rundt deg?

«Ingen skal stå alene når livet er vanskelig»

Ved våre arbeidstreningskafeer kan du jobbe med relasjoner til andre, kombinere studier og praktisk opplæring, og få arbeidstrening innenfor arbeidsområder som

  • Kafe - og matproduksjon
  • Salg og service
  • Produksjon av diverse salgsartikler
  • Vaktmestertjenesten

 «Det er lov å være sint, frustrert, drittlei skole/studier, problemer og  stress, men det er trist og kjipt å gi faen i seg selv og føle på utenforskap og ensomhet»

Vi setter brukermedvirkning, likepersonsarbeid, recovery og traumebevisst omsorg på dagorden. Behov for å stake ut en ny kurs og retning i livet ditt? Da er du velkommen til å ta kontakt med:

Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen (Nodeland) Tlf. 450 07 703 Epost: [email protected] 

Tlf. avd. leder: 470 21 040 Epost: [email protected]

Kafe Leons Hjerterom avd. Arendal Tlf. 413 73 164 Epost: [email protected]  

Tlf. avd. leder: 404 83 647 Epost: [email protected]

Kafe Leóns Hjerterom blir støttet med drift og prosjektmidler fra Avdir, Helsedir og Kr. Sand kommune (sistnevnte gjelder tiltaket i Songdalen).