leons-arendal-10

Aktiviteter og tilbud ved ATROP avd. Arendal

I våre åpningstider er det mulighet for drop-in samtaler og lunsj i ett sosialt fellesskap.

Tar du deg en tur innom ATROP avdelingen i Arendal møter du mennesker som selv har egenerfaring og har strevd med rusavhengighet, psykisk uhelse og ulike former for traumer, og deres pårørende. Første gangen du kommer til oss vil du få omvisning på huset og du vil få en kort presentasjon av ATROP og våre tilbud. Resten er helt opp til deg.

I ATROP møter du mennesker som kombinerer fag og erfaringskompetansen. Erfaringskompetansen anser vi som en spisskompetanse og en unik kunnskap som kan bidra til å gi håp, støtte og veiledning ut av situasjonen du måte være i.  Regelmessige samtaler må forhåndsavtales.

Mandagslunsj: Hver mandag er det felleslunsj (alternativ kjøkkenprat) fra kl. 12-13 i «peisestuen» nede, for alle som ønsker å bygge et sosialt, inkluderende og trygt nettverk.

Tema- og brukerkvelder /Re-start kafe: Onsdager i partallsuker fra kl. 16.30- 18.30.

  • Om temakvelder: blir forhåndsannonsert på FB siden og infotavlen på huset.
  • Om Re-start kafe: her er det mulighet for å se film, spille spill, høre på musikk, lage mat, delta i gruppeaktiviteter, selvhjelpsgrupper eller bare slappe av med en god samtale.

NADA øreakupunktur: Kafe Leons Hjerterom & ATROP avd. Arendal tilbyr NADA øreakupunktur som et drop-in tilbud hver HELE time fra kl. 11.00. Siste mulighet er timen FØR vi stenger.

Samtaler: Behov for en samtale eller andre brukertilbud? Da er du velkommen til å ta kontakt med en av våre medarbeidere.

www.atrop.no eller følg oss på facebook.